Доставка, инсталиране и осъществяване на напречна връзка с комуникационно оборудване за Interreg програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

07.12.2016

Site Image Interreg - IPA CBC-TA-2016-6

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка, инсталиране и осъществяване на напречна връзка с комуникационно оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Interreg Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Крайният срок за подаване на оферти е 20.12.2016, 17:00 часа (местно време).

Тръжното досие е на разположение на следните интернет страници:

http://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu.

Допълнителна информация, както и отговори на въпроси, свързани с тръжната процедура, ще бъдат публикувани на гореспоменатите интернет страници.

Тръжното досие е на разположение ТУК

Facebook icon
Twitter icon