Първите регионални консултативни срещи за подготовка на новата програма 2014-2020