Търгове

Local open tender procedure

24.07.2017

Local open tender procedure / Municipality of Surdulica - Pcinja district, Republic of Serbia
Reconstruction of the city park in Surdulica - I phase and II phase
2014TC16I5CB007-2015-1- CB007.1.11.151- 1 - LP -WORK (404-201 / 17-01)

Предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

19.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Local open procedure CB007.1.21.066-LP-BL5-Supply 1

18.07.2017

Municipality of Botevgrad announces Local open procedure CB007.1.21.066-LP-BL5-Supply 1 for Supply of sport and technical equipment under the project “We invest in sport for career development of young people – the motive power of smart growth and cohesion between the Municipalities of Botevgrad and Leskovac” under Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme.

Competitive negotiated procedure

18.07.2017

Competitive negotiated procedure with ref no: CB007.1.21.343/LP-TD-03 for Reconstruction works of Cultural-educational center Boljevac

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти

17.07.2017

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE

14.07.2017

CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE

Reconstruction of the old building "Museum of masks" in Kosharevo village, Breznik municipality, Bulgaria

Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – Serbia 2014 - 2020 

Publication reference CB007.1.11.220 – LP – W1

Date of publication 22.03.2017

Organization of event

14.07.2017

SERVICE CONTRACT NOTICE

Contract title: Organization of event
Location : Pirot, Pirot’s district , Serbia
 

Publication reference:2014TC16I5CB007-2015-1-378/PP2-TD02-2

Procedure Competitive negotiated

Financing Contract  RD-02-29-294/12.12.2017;  Project “ Virtual enterprises “ CB007.1.21.378  Budget part PP2 Center for social works , budget line BL4 

Corrigendum No. 1 and Questions & Answers for tender procedure

13.07.2017

JKP Standard, Knjazevac announces Corrigendum No. 1 and Questions & Answers for tender procedure: Supply of equipment under the project “Clean and green life”, Publication reference: CB007.1.32.224-2

Supply Contract Prior Information Notice for supply of Aerial surveillance systems in 3 lots

12.07.2017

Directorate General Fire Safety and Civil Protection – Ministry of the Interior intends to announce International Open Procedure for supply of Aerial surveillance systems in 3 lots, Publication reference No DGFSCP-INTERNATIONALSUPPLY-1.

TENDER FOR Organisation of the events

11.07.2017

TENDER FOR Organisation of the events within the project CB007.1.11.207 for the needs of the City of Zajecar

Страници

Subscribe to Търгове