Фондация Арт Инициативи, община Радомир, област Перник, България

Contact person: 
Гергана Пенева
Organization: 
Фондация Арт Инициативи, община Радомир, област Перник, България
Information about the organisation: 

Фондация арт-инициативи е създадена като продължение на дейността на Група за арт-инициативи от хора, обединени от идеята за развитието на с. Бобораци като център за провеждането на пленери и други културни и еко- мероприятия, като приоритет са изящните и приложни изобразителни изкуства. Фондацията ни е регистрирана през 2016 г., но от 10 години организираме и участваме в събития на общността . Реставрираме и дооформяме занаятчийски кътове за възстановяване на старите занаяти - грънчарство (грънчарско колело и пещ за изпичане на керамика), дърводелство (дърводелски пособия и инструменти), тъкачество и др. Разполагаме с обширен двор - 7000 м2 и няколко сгради (жилищни и стопански постройки), които организираме като ателиета и занаятчийски работилници. Непрекъснато подобряваме битовите условия, съхранявайки духа на миналото. Имаме богата етнографска сбирка. Подкрепят ни много хора - колеги, приятели и съмишленици, впечатлени от инициативите и обстановката. Различни организации проявяват интерес към мястото за провеждането на културни и еко- мероприятия. Опитваме се да възстановим фолклорните традиции и обичаи - Лазаровден, Великден, Петковден, Бъдни вечер и Коледа.

Telephone: 
+359 886 737 091
Short description of the project idea: 

Първо предложение на Фондация арт инициативи,
за дейности по Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт

Развитие на устойчив туризъм – културен и познавателен, създаване на туристически продукт; засилване на туристическата конкуренция; промотиране на културния, исторически и природен потенциал, интегриране на туристическия потенциал в Европейското пространство.
1. Популяризиране на регионите като туристически дестинации
2. Създаване на нов туристически продукт, нови дестинации,
3. Запазване и възстановяване на традиционни занаяти, обичаи и храни.
4. Създаване на многофункционални пространства, включващи споделено работно пространство за младите.
5. Развитие и популяризация на на културния живот в районите
6. Организиране на обиколки и срещи за туроператори и агенции за популяризиране на резултатите от проекта и възможностите за туризъм.
7. Съпътстващи дейности - Работни ателиета, изложби, обучение + експозиции и тематични кътове.

Второ предложение от Фондация арт инициативи
за дейности по Специфична цел 1.3. Работа в мрежа между хората
Съхранение на традициите в регионите – популяризиране и култивиране. Културен обмен и установяване на връзки в областта на творческата индустрия за повишаване на културното разнообразие, организиране на фестивали, изложби, представления и др.
Организиране на трансгранични фестивали и мероприятия - ЗАНАЯТИ, ОБИЧАИ, СЪВРЕМЕННА КУЛТУРА, ХРАНИ.
1. Творчески работилници – традиционни занаяти, (тъкачество, сурвакарски маски) – запознаване и обучение
2. Работни ателиета съвременни изкуства – живопис, керамика, музика - обучения, изложби
3. Фестивал на Балканските храни – традиции, обичаи, демонстрации и обучение
4. Създаване на многофункционални информационни
• Промотиране на на културния живот в районите - организиране на обиколки във всяка от двете страни за туроператори и агенции за популяризиране на резултатите от проекта и възможностите за туризъм. Филм, каталог и дипляни с информация за културното и историческо наследство.

Общата цел на проекта е засилване на трансграничното културното взаимодействие, опознаване и съхраняване на традициите и създаване на туристически продукт в трансграничния регион.

Art Initiative Foundation | + 359 886 737 091 | https://www.facebook.com/ArtInitiativesFoundation | artif@ivoform.com