Резултати регионалних консултативних форума у вези са новим програмским периодом