Приверемене виртуелне (онлајн) провере за све "меке" пројекте

04.01.2021

Драги корисници,

У вези са ситуацијом изазваном пандемијом COVID-19 и локалним здравственим мерама , са циљем очувања здравља свих укључених, и као помоћ у борби против пандемије, Управљачко тело Програма привремено уводи алтернативну опцију за провере - виртуелна (онлајн) провера, као замена за посете на лицу места за „меке“ пројекте. Сви предстојећи (и тренутни) извештаји за „меке“ пројекте могу бити предмет виртуелних посета и верификације трошкова. Ваш додељени контролор /експерт ће Вас путем система порука кроз Кориснички портал,  обавестити која ће од тих обавезних провера „на лицу места“  бити претворена у виртуелну (ако је то применљиво).

У прилогу можете наћи упутства, као и измењене смернице за првостепену контролу.

Facebook icon
Twitter icon