Конкурс за Експерт по управление на проекти в главния офис на Съвместния секретариат

20.09.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 за периода 2014-2020 г. Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София, в Съвместния секретариат на Програмата, към Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса, описанието на дейността, начинът на провеждане на конкурса и друга информация са публикувани на страницата на МРРБ и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ. За повече информация: ТУК.

Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 20.10.2021 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.

Facebook icon
Twitter icon