Implementation stage

Project Implementation Manual (v. 3)/14.08.2020

14.08.2020

Project Implementation Manual (version 3) under the Second Call for proposals of Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Bulgaria-Serbia.

New PRAG version, 1 August 2020

03.08.2020

As of 01.08.2020, new version of the Practical Guide to contract procedures for EU external actions (PRAG) is valid and applicable to all tender procedures. 

PRAG is available for download HERE.

 

Questions & Answers

14.07.2020

Updated Questions & Answers, as of 09.07.2020

Materials from online training for beneficiaries

03.07.2020

Dear beneficiaries,

Here you could find the materials from an online training under the Second call for project proposals, which was held on 03.07.2020 in Bulgarian language.

Module 1 Implementation and Reporting

Module 2 Communication and Visibility

Materials from trainings

24.04.2020

Dear beneficiaries,

Here you could find useful information from trainings for successful projects implementation in Bulgarian and Serbian languages. 

 

Project Implementation Manual (v. 2)/27.01.2020

27.01.2020

Project Implementation Manual (version 2) under the Second Call for proposals of Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Bulgaria-Serbia.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Pages

Subscribe to Implementation stage