Наръчник за изпълнение на проекти Версия 5/ Юни 2023

03.07.2023

Уважаеми бенефициенти, моля да се запознаете с измененията в Наръчника за изпълнение на проекти - Версия 5/ Юни 2023 г.

Моля да вземете предвид, че има промени в образеца на Искане за плащане (Анекс 6).

 

Facebook icon
Twitter icon