Резултати от подбор

Обновен списък на проектните предложения - 20.02.2018

20.02.2018

Актуализирани списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 към 20.02.2018

Обновен списък на проектните предложения - 30.06.2017

03.07.2017

Списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне, обжалване и договаряне, съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016 - обновено към 30.06.2017:

Обновен списък на проектните предложения - 20.01.2017

20.01.2017

Списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне, обжалване и договаряне, съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016 - обновено към 20.01.2017:

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 31.10.2016

31.10.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016:

Subscribe to Резултати от подбор