Обновен списък на проектните предложения - 20.01.2017

20.01.2017

Списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне, обжалване и договаряне, съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016 - обновено към 20.01.2017:

Facebook icon
Twitter icon