Новини

Заседание на СКН за представянето на Годишен доклад за напредъка на Програмата за 2016 г., процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. и концепцията за Втората покана за набиране на проектни предложения

23.05.2017

Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 се проведе на 23 май 2017 г., в гр. Ниш. Събитието бе председателствано от г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата

12.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътруднимчество Interreg-ИПП България-Сърбия,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС ( по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата ).

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и: 

Европа в моя регион 2017

02.05.2017

Кампанията „Европа в моя регион“ 2017 започва днес в 25 страни от Европейския съюз. Информационната кампания следва Заключенията на Съвета „Как политиката на сближаване да стане по-ефективна, по-значима и по-видима за нашите граждани" и цели да насърчи гражданите да посетят или да отбележат финансираните от ЕС проекти и да споделят снимки и преживявания от тях чрез социалните медии.

Актуализирана версия 3 на Наръчника за изпълнение на проекти

22.03.2017

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Първата покана за набиране на проектни предложения – версия 3 влиза в сила на 22.03.2017. Направените промени засягат най-вече следното:

Представяне на наградите RegioStars 2017 г.

21.02.2017

Стартира  кампанията за набиране на предложения за наградите RegioStars 2017 г. !

Целта на наградите RegioStars е да се определят добрите практики в областта на регионалното развитие и да се откроят оригиналните и иновативни проекти, които биха могли да привлекат и да вдъхновят други региони. 

Ако смятате, че Вашият проект заслужава награда,  участвайте!

Представители на проектите-финалисти ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаване. Вие може да сте един от победителите!

Подбор за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол в обособено звено към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 позиции

26.01.2017

Подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 (четири) позиции

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 

ОБЯВЯВА
 

Обучение за работа с Портал за бенефициери, проведено в Сърбия

20.01.2017

На 17-ти и 18-ти януари 2017 г. в град Ниш, Република Сърбия бяха проведени две обучения за работа с Портала за бенефициери за членовете на екипите по проектите, финансирани по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, които бяха посетени от 62 участници. Лектор на обучението беше представител на Управляващия орган.

Обученията обхванаха следните теми, свързани с попълването на данните в Портала на бенефициерите:

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана

12.01.2017

Актуализираната версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана - версия 2 влиза в сила от 12.01.2017. Промените са основно по отношение на процедурите за избор на изпълнител - стр. 15-17 и приложение 14.1.1 - Инструкции към кандидатите.

Наръчникът е достъпен ТУК.

 

Oценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

21.12.2016

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за външно изпълнение на услуга за оценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

14.12.2016

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия – в Сърбия, Алексинац – на 6 декември, и в Ниш – на 7 декември, на които взеха участие 96 участници.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат, на Управляващия орган и на Първото ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхващаха следните теми:

Страници

Subscribe to Новини