Новини

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

20.01.2022

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 14 февруари 2022 г.

Научете повече за кампанията тук.

Нова версия на PRAG, 15 декември 2021 г.

30.12.2021

Уважаеми бенефициери,

Информираме Ви, че новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички процедури за избор на изпълнител, считано от 15.12.2021 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с актуалната версия на PRAG, която е достъпна ТУК и да използвате новите образци на документи при обявяване на процедури след 15.12.2021 г.

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

17.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение

23.11.2021

Деветото заседание на Съвместния комитет за набюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия се проведе онлайн на 22 ноември 2021 г. На срещата бяха представени напредъка при изпълнението на Програмата за периода 2014-2020 г. и етапът на подготовка на бъдещата програма между двете държави за следващия програмен период.

Постигнатите резултати от началото досега са повече от задоволителни:

23,7 млн. евро са разплатени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 се изпълнява с добри темпове. Финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмата, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро, което представлява 109,57% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Научете повече за бъдещата програма в секция 2020+

12.11.2021

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани организации, документите, свързани с етапите на разработване на бъдещата програма са достъпни чрез падащото меню в секция 2020+

Подбор за длъжността "Контрольор" за осъществяване първо ниво на контрол към дирекция УТС

08.11.2021

ОБЯВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 574

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ВАЖНО! МИС и Порталът за бенефициенти не са достъпни поради техническа профилактика

05.10.2021

Уважаеми бенефициенти,

Електронната система за управление (МИС) и Порталът за бенефициенти няма да са временно достъпни поради техническа профилактика и обновяване на софтуера. Очакваме дейностите да приключат на 06 октомври 2021 г.

Конкурс за Експерт по управление на проекти в главния офис на Съвместния секретариат

20.09.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 за периода 2014-2020 г. Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София, в Съвместния секретариат на Програмата, към Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

Страници

Subscribe to Новини