Новини

Конкурс за експерт по връзки с обществеността в Съвместния секретариат

14.01.2020

Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия обявява конкурс за подаване на заявления за интерес за позицията експерт по връзки с обществеността по Програмата INTERREG-IПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

За повече информация: ТУК с превод на английски ецик ТУК

Конкурс за Експерт по управление на проекти в главния офис на Съвместния секретариат

26.11.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на "експерт по управление на проекти" по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г. Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София, в Съвместния секретариат на Програмата, към Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 в София

11.11.2019

На 8 ноември 2019 в град София се проведе Седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и и съ-председателствано от  Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.     

Регионални консултации за следващия програмен период в Бор и Ниш

04.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, в рамките на започналата подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г., организира две регионални консултативни срещи, в които участваха представители на сръбските заинтересовани страни, в Бор на 02 октомври с участието на повече от 59 предсатвители на заинтересованите страни и в Ниш на 3 октомври 2019 г., с повече от 90 участници.

Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана

02.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия започна разработването  на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027г. с провеждане на регионални консултации, съответно на 30 септември 2019 г. в гр. Ботевград, в зала „Ботевград“ към сградата на Общинска администрация, с участието на повече от 40 предсатвители на заинтересованите страни,  и  на 01 октомври 2019 г.  в гр.Монтана, в залата на Младежкия дом, където присъстваха повече от 30 души.

Technical maintenance

30.09.2019

Dear users and beneficiaries,

The management information systems and beneficiaries portals will not be available temporary due to technical maintenance and implementation of software upgrades and updates. We expect the system to be back online with estimated time 3rd of October 2019.

Страници

Subscribe to Новини