Новини

Техническа поддръжка на информационната система MIS

16.11.2017

Поради планирани дейности по профилактика и ремонт на активно оборудване на комуникационните системи управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 може да бъде недостъпна в интервала от 07:00 ч., 18.11.2017 г. до 07:00 ч., 20.11.2017г.

Ден на европейското сътрудничество 2017 "Трансграничен панаир на занаятите"

02.10.2017

Пъстър празничен площад посрещна жителите на град Перник на 30 септември. Денят на европейското сътрудничество бе поводът за организирането на „Трансграничен панаир на занаятите“ от Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020.

От 2011 г. до сега, всяка година, през месец септември в над 30 страни от Европа повече от 70 програми за териториално сътрудничество празнуват успехите и постиженията от съвместните проекти, в които държавите и регионите си партнират за справяне с предизвикателствата при решаването на общи проблеми.

Ден на европейското сътрудничество 2017

19.09.2017

В продължение на традицията от последните 5 години цяла Европа ще отпразнува Деня на европейското сътрудничество. Инициативата се координира съвместно от Европейската Комисия, Комитета на регионите и Европейския Парламент и има за цел да представи постиженията от сътрудничеството между европейските държави и региони. 

Инструкции за опростени тръжни процедури за услуга

10.08.2017

С цел подпомагането на процеса по разработване на тръжни досиета и провеждането тръжни процедури за услуга, Управляващият орган разработи допълнителни инструкции, допълващи Наръчника за изпълнение на проекти и PRAG. Инструкциите разглеждат основните стъпки и минималния покет документи, приложими към опростените процедури за услуга.

Инструкциите са достъпни ТУК

Предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

19.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти

17.07.2017

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

06.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка на офис мебели по програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП, между България и Сърбия, България и Македония и България и Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

 

Тръжното досие е на разположение ТУК

 

Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана - за публично обсъждане

07.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане.

Заседание на СКН за представянето на Годишен доклад за напредъка на Програмата за 2016 г., процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. и концепцията за Втората покана за набиране на проектни предложения

23.05.2017

Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 се проведе на 23 май 2017 г., в гр. Ниш. Събитието бе председателствано от г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Страници

Subscribe to Новини