Новини

Указания на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС, въведени на териториите на държавите, участващи в програмите

20.03.2020

Указанията на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС Република България - Република Сърбия, Република България - Република Турция, Република България - Република Северна Македония във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България, в сила от 13.3.2020 г., както и другите извънредни мерки, въведени на териториите на партньорските държави, са достъпни ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ по отношение на настоящата ситуация с COVID-19

13.03.2020

Уважаеми партньори по проекти,

Бихме искали да Ви уверим, че наш приоритет е благополучието и безопасността на всички Вас, както и да окажем подкрепа да се подготвите и да реагирате на развиващата се ситуация по отношение на COVID-19 с цел предотвратяване и борба с болестта.

Горещо ви препоръчваме да спазвате стриктно мерките, предприети на европейско, национално и регионално ниво, и да го прилагате. Бъдете редовно информирани за новите мерки, предложени от съответните органи, и ги прилагайте.

Конкурс за експерт по управление на проекти в Съвместния секретариат

04.03.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на "експерт по управление на проекти" по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Експертът по управление на проекти ще участва в подготовката на поканите за набиране на проектни предложения, оценката на постъпилите проектни предложения, както и процеса по договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти.

Крайният срок за подаване на заявления е 17.03.2020 г. (включително).

Конкурс за експерт по връзки с обществеността в Съвместния секретариат

14.01.2020

Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия обявява конкурс за подаване на заявления за интерес за позицията експерт по връзки с обществеността по Програмата INTERREG-IПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

За повече информация: ТУК с превод на английски ецик ТУК

Конкурс за Експерт по управление на проекти в главния офис на Съвместния секретариат

26.11.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на "експерт по управление на проекти" по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г. Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София, в Съвместния секретариат на Програмата, към Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество".

Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 в София

11.11.2019

На 8 ноември 2019 в град София се проведе Седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и и съ-председателствано от  Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.     

Регионални консултации за следващия програмен период в Бор и Ниш

04.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, в рамките на започналата подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г., организира две регионални консултативни срещи, в които участваха представители на сръбските заинтересовани страни, в Бор на 02 октомври с участието на повече от 59 предсатвители на заинтересованите страни и в Ниш на 3 октомври 2019 г., с повече от 90 участници.

Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана

02.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия започна разработването  на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027г. с провеждане на регионални консултации, съответно на 30 септември 2019 г. в гр. Ботевград, в зала „Ботевград“ към сградата на Общинска администрация, с участието на повече от 40 предсатвители на заинтересованите страни,  и  на 01 октомври 2019 г.  в гр.Монтана, в залата на Младежкия дом, където присъстваха повече от 30 души.

Страници

Subscribe to Новини