Новини

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по втората покана

16.05.2019

Официалната церемония по връчване на първата част от договорите за субсидия по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България.

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по втората покана

10.05.2019

Официалната церемония по връчване на първата част от договорите за субсидия по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия ще се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България.

Ревизирани насоки за кандидатстване

20.02.2019

Във връзка с изменението на чл. 68a от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и изменението на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията, относно третирането на разходите за персонал по финансираните проекти, беше извършена промяна в съответните текстове на Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения. Промените на приложимите изисквания засягат случаите, когато персоналът по проекта ще бъде ангажиран на непълен работен ден.

Обява за експерт по мониторинг на инвестиционни проекти в Съвместния секретариат

11.02.2019

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Electronic documents submitting and hand and postal deliveries

30.11.2018

The Managing authority would like to inform that in regards to the introduction electronic document exchange systems in the government administrations in Bulgaria and in line with the requirements of the Electronic Governance Act (published in the State Gazette, Issue 50 of 2016), the lead partners, the beneficiaries and potential beneficiaries of the Programme that they can submit electronic documents on the e-mal of Directorate“ Territorial cooperation management”: e-tcm@mrrb.government.bg 

Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

27.11.2018

На 26 ноември 2018 в град Пирот се проведе Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.  

Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

22.11.2018

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 ще се проведе на 26 ноември 2018 в град Пирот, Република Сърбия.

На заседанието ще бъдат разгледани напредъкът по изпълнението на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и резултатите от техническата оценка и оценката на качеството на проектите, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения.

Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно за нашата Програма!

17.10.2018

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Providing service for “Organization of events under Interreg - IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria - Turkey”

10.10.2018

Ministry of Regional Development and Public Works of Republic of Bulgaria, “Territorial Cooperation Management” Directorate intends to award a service contract for organization of events under Interreg - IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey.

The tender dossier is available HERE.

The deadline for submission of tenders is 09. November 2018, 17.00 h. Bulgarian local time. 

Страници

Subscribe to Новини