Новини

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия обявява фотоконкурс

01.08.2022

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия обявява фотоконкурс във Facebook за младежи на възраст 15-29 години по случай Деня на европейското сътрудничество, с акцент върху Европейската година на младежта.

Основната цел на фотоконкурса е да даде възможност на млади хора от България и Сърбия да споделят своите преживявания сред природата като алтернативно място за отдих с мисъл за заобикалящата ги среда.

Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027 г.

04.02.2022

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 15:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време. Работен език - български.

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

20.01.2022

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 14 февруари 2022 г.

Очакваме да представите вашите предложения чрез онлайн формуляра за проектни идеи, който е достъпен ТУК.

Нова версия на PRAG, 15 декември 2021 г.

30.12.2021

Уважаеми бенефициери,

Информираме Ви, че новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички процедури за избор на изпълнител, считано от 15.12.2021 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с актуалната версия на PRAG, която е достъпна ТУК и да използвате новите образци на документи при обявяване на процедури след 15.12.2021 г.

Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

17.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение

23.11.2021

Деветото заседание на Съвместния комитет за набюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия се проведе онлайн на 22 ноември 2021 г. На срещата бяха представени напредъка при изпълнението на Програмата за периода 2014-2020 г. и етапът на подготовка на бъдещата програма между двете държави за следващия програмен период.

Постигнатите резултати от началото досега са повече от задоволителни:

23,7 млн. евро са разплатени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 се изпълнява с добри темпове. Финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмата, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро, което представлява 109,57% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Страници

Subscribe to Новини