Търгове

Тръжна процедура за организиране на събития по Проект „Вкусът на традицията – нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм”, референтен номер: CB007.2.12.158-PP3-TD01

21.07.2023

Център за нематериално културно наследство „Корени” обявява тръжна процедура за организиране на събития по проект „Вкусът на традицията – нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм”.

Локация: Зайчар, Сърбия

Възложител: Център за нематериално културно наследство "Корени"

Дата на публикуване на обявлението за поръчка: 21.07.2023 г.

Процедура: опростена

Краен срок за подаване на оферта от участниците: 21.08.2023 г.

Supply of holograms and interactive displays for interactive presentation of Magura Cave - ref. no. CB007.2.11.064 – PP1 – Supply 1

03.02.2023

Municipality of Belogradchik intends to award a supply contract for Supply of holograms and interactive displays for interactive presentation of Magura Cave - ref. no.  CB007.2.11.064 – PP1 – Supply 1 in Belogradchik with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020.

The deadline for submission of tenders is 06.03.2023

Contract award notice for tender procedure for organization of events, ref. no. CB007.2.32.046

26.01.2023

Contract award notice for simplified tender procedure for organization of events, ref. no. CB007.2.32.046 – Events by project number CB007.2.32.046 under the Cross-Border Cooperation Program INTERREG-IPA Bulgaria – Serbia.

Supply of Furnishing and equipping of the Nature and Tourist centre with interactive Visitors hall on Rtanj mountain

13.01.2023

The Tourist organization of Municipality of Boljevac intends to publish the Simplified tender procedure for supply on the 13.01.2023 with the following:

Title of the public procurement: Supply of Furnishing and equipping of the Nature and Tourist centre with interactive Visitors hall on Rtanj mountain

Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”

09.01.2023

Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”, реф. No CB007.2.11.064-S-1

Община Белоградчик възнамерява да възложи поръчка за "Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение" по проект „Опазване и атрактивно експониране на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”.

Крайният срок за подаване на офертите е 10.02.2023 г.

Тръжното досие е достъпно на сайта на Община Белоградчик и по-долу.

Обществена поръчка за изграждане на многофункционална закрита спортна база

03.01.2023

Община Костинброд обявява обществена поръчка за изграждане на многофункционална закрита спортна база в гр. Костинброд с финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014-2020.

Крайният срок за подаване на офертите е 06.03.2023 г.

Тръжното досие е достъпно по-долу.

Страници

Subscribe to Търгове