Търгове

Поръчка за предоставяне на услуги за организиране на събития

04.02.2016

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по ИПП/ ИНТЕРРЕГ ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция“, (Република България/Република Македония)

Тръжното досие включва:

Страници

Subscribe to Търгове