Документи

Администриране на нередности, август 2021 г.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, версия август 2021 г.

Администриране на нередности

25.09.2020

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

02.04.2020

Годишен мониторингов доклад за 2019 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Резюме за оценка на изпълнението

24.07.2019

Резюме за оценка на изпълнението по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Администриране на нередности

18.06.2018

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Стратегия за борба с измамите

Стратегията за борба с измамите на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Страници

Subscribe to Документи