Събития

Обучение за работа с Портал за бенефициери, проведено в Сърбия

20.01.2017

На 17-ти и 18-ти януари 2017 г. в град Ниш, Република Сърбия бяха проведени две обучения за работа с Портала за бенефициери за членовете на екипите по проектите, финансирани по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, които бяха посетени от 62 участници. Лектор на обучението беше представител на Управляващия орган.

Обученията обхванаха следните теми, свързани с попълването на данните в Портала на бенефициерите:

Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

14.12.2016

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия – в Сърбия, Алексинац – на 6 декември, и в Ниш – на 7 декември, на които взеха участие 96 участници.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат, на Управляващия орган и на Първото ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхващаха следните теми:

Обучения за екипите по управление на проекти в България

05.12.2016

В периода 25-30 ноември 2016 г. се проведоха 3 обучения за екипите по управление на проекти, финансирани по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Семинарите се проведоха в градовете София, Видин и Монтана, като в тях взеха участие общо 89 човека.

Лектори в обученията бяха представители на Съвместния секретариат, Управляващия орган и Звеното за Първо ниво на контрол. Обученията включиха следните основни теми:

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по първата покана

24.11.2016

Официалната церемония по връчване на първите договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия се проведе на 24 ноември 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България. Договорите бяха връчени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова, Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Деница Николова и Заместник-директора на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия, Санда Шимич.

Церемония за връчване на договорите за субсидия по първата покана

21.11.2016

Церемонията за връчване на договорите за субсидия по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия ще се проведе в Министерството на регионалното разитие и благоустройството в София, на 24-ти ноември 2016, 11:30 ч. (EET).

Резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013 бяха одобрени на заседание на Съвместния комитет за наблюдение

22.04.2016

На 21-ви април в гр. Ниш беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Сърбия 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия 2007-2013. Заседанието беше ръководено от председателя - г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателя - г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Subscribe to Събития