Резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013 бяха одобрени на заседание на Съвместния комитет за наблюдение

22.04.2016

На 21-ви април в гр. Ниш беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Сърбия 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия 2007-2013. Заседанието беше ръководено от председателя - г-жа Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия и съ-председателя - г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Официални гости на заседанието бяха Негово превъзходителство г-н Ангел Димитров, посланик на Република България в Република Сърбия и г-н Едвин Сугарев, Генерален консул на Република България в Ниш. Г-н Михайло Здравкович отправи приветствие към участниците в заседанието от името на община Ниш.

Г-жа Шимич приветства участниците от името на Националния партниращ орган и изрази удовлетворение от големия интерес за участие в заседанието. Тя отбеляза, че Програмата между България и Сърбия е с преимущество по отношение на изпълнението спрямо другите трансгранични програми, в които Сърбия участва, и това се дължи на доброто сътрудничество между Управляващия орган и Националния партниращ орган.

Г-жа Деница Николова приветства участниците от името на Управляващия орган и отбеляза, че интересът към Програмата в рамките на новия програмен период е значително повишен – подадени са 388 проектни предложения по Първа покана, което представлява повече от всички проекти, получени през целия предишен програмен период в интервала 2007-2013. Тя отбеляза, че приносът на Програмата към региона ще се повиши, посредством увеличената конкуренция и изпълнението на най-качествените проекти, които ще способства за постигане на целите на Програмата.

По време на заседанието, членовете на СКН прегледаха и одобриха следните документи:

  • Годишен доклад за изпълнението за 2015 г. на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия 2007-2013;
  • Първи годишен доклад за изпълнението за 2014-2015 г. на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Сърбия 2014-2020, включващ доклад за изпълнение на изискванията относно e-Cohesion;
  • План за оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Сърбия 2014-2020;
  • Актуализирани длъжностни характеристики на членовете на Съвместния секретариат;
  • Резултати от административната оценка и оценка за допустимост на проектните предложения по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Сърбия.

Обобщение на резултатите от административната проверка и проверка за допустимост е налично ТУК.

Представителите на Водещите партньори на проектните предложения, които не са отхвърлени на административна оценка и оценка за допустимост, ще бъдат уведомени писмено относно статуса на проектното предложение и причините за неговото отхвърляне. 

Facebook icon
Twitter icon