Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013: 21.04.2016, Ниш, Сърбия