Годишни доклади

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

02.04.2020

Годишен мониторингов доклад за 2019 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Годишен доклад за мониторинг на въздействието върху околната среда за 2018 г.

24.07.2019

Годишен мониторингов доклад за 2018 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2018-а година

10.07.2019

Годишен доклад за 2018-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2017-а година

13.06.2018

Годишен доклад за 2017-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2016-а година

30.05.2017

Годишен доклад за 2016-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

 

Годишен доклад за 2014-а и 2015-а година

16.05.2016

Годишен доклад за 2014-а и 2015-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Subscribe to Годишни доклади