Годишни доклади

Годишен доклад за изпълнение за 2022 година

12.05.2023

Годишният доклад за изпълнение за 2022 година на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Сърбия 2014-2020 може да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на програмата за 2022 г.

19.04.2023

Годишния мониторингов доклад за 2022 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегическия екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за изпълнение за 2021 година

08.08.2022

Годишният доклад за изпълнение за 2021 година на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Сърбия 2014-2020 може да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2021 година

03.06.2022

Годишния мониторингов доклад за 2021 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегическия екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за изпълнение за 2020 година

14.05.2021

Годишният доклад за изпълнение за 2020 година на програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП българия - Сърбия 2014-2020 може да видите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2019 година

11.05.2021

Годишен доклад за 2019 година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2020 година

Годишен мониторингов доклад за 2020 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

02.04.2020

Годишен мониторингов доклад за 2019 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Годишен доклад за мониторинг на въздействието върху околната среда за 2018 г.

24.07.2019

Годишен мониторингов доклад за 2018 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Годишен доклад за 2018-а година

10.07.2019

Годишен доклад за 2018-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия можете да намерите ТУК.

Резюме за гражданите можете да намерите ТУК.

Страници

Subscribe to Годишни доклади