Годишен доклад за мониторинг на въздействието върху околната среда за 2018 г.

24.07.2019

Годишен мониторингов доклад за 2018 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon