Етап изпълнение

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори

22.01.2020

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори, направен във връзка с обобщен преглед на постъпилите искания за ПНК от началото на периода на изпълнение на проекти по Втората покана, както и на база най-често допусканите грешки от Първата покана. Информацията е представена с цел избягването им и оптимизиране на процеса на отчитане при следващи отчетни периоди.

Нова версия на PRAG, 15 юли 2019 г.

15.07.2019

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички тръжни процедури, считано от днес, 15.07.2019 г.

Актуалната версия на PRAG е достъпна ТУК.

Въпроси и отговори

15.03.2018

Въпроси и отговори (на английски език), актуализирани към 15.03.2018

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4)/10.10.2017

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата

12.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътруднимчество Interreg-ИПП България-Сърбия,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС ( по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата ).

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и: 

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 3)/22.03.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 3) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Страници

Subscribe to Етап изпълнение