Етап изпълнение

Нова версия на PRAG, 15 юли 2019 г.

15.07.2019

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) е валидна и приложима за всички тръжни процедури, считано от днес, 15.07.2019 г.

Актуалната версия на PRAG е достъпна ТУК.

Въпроси и отговори

15.03.2018

Въпроси и отговори (на английски език), актуализирани към 15.03.2018

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4)/10.10.2017

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата

12.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътруднимчество Interreg-ИПП България-Сърбия,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС ( по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата ).

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и: 

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 3)/22.03.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 3) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС

19.01.2017

Указанието на министъра на финансите на Република България ДНФ 3/23.12.2016 г. относно третирането на Данъка върху добавената стойност като допустим разходи при изпълнение на проекти по оперативни програми, съ-финансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС, за програмен период 2014-2020 г.

Страници

Subscribe to Етап изпълнение