Implementation stage

Питања и одговори

15.03.2018

Ажурирана Питања и одговори од 15.03.2018

Приручник за имплементацију пројеката (в. 4)/10.10.2017

11.10.2017

Приручник за имплементацију пројеката (в. 4) у оквиру првог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Приручник за имплементацију пројеката (в. 3)/22.03.2017.

Приручник за имплементацију пројеката (в. 3) у оквиру првог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2)/12.01.2017. у оквиру првог позива

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2) у оквиру првог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1) у оквиру првог позива

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1) у оквиру првог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Subscribe to Implementation stage