Пакет докумената

Министарство за регионални развоj и јавне радове Републике Бугарске (Управљачко тело Програма)
 
у сарадњи са

Канцеларијом за европске интеграције Влада Републике Србије(Национално тело Програма)

 

Објављују 17. августа 2015. године први јавни позив за прикупљање предлога пројеката у циљу побољшања прекограничне сарадње између Бугарске и Србије у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.Програм је ко-финансиран из Инструмента за претприступну помоћ II (ИПА II фонд) Европске уније.

Општи циљ Програма је постизање уравнотеженог и одрживог развоја пограничног региона између Бугарске и Србије као дела европског простора, који би био постигнут кроз планиран економски раст, прилагођавање климатским променама и унапређење система образовања.

Укупна сума издвојена за први позив за прикупљање предлога пројеката је 12 687 304,24 евра.

Пројектни предлози треба да спадају у једну од доле наведених приоритетних оса програма и, у оквиру њих, кључних области подршке:

 • Приоритетна оса 1: Одрживи туризам
  • Специфични циљ 1.1: Туристичка атрактивност;
  • Специфични циљ 1.2: Прекогранични туристички производ;
  • Специфични циљ 1.3: Директна сарадња међу људима и умрежавање.
 • Приоритетна оса 2: Млади
  • Специфични циљ 2.1: Вештине и предузетништво;
  • Специфични циљ 2.2: Директна сарадња међу људима и умрежавање.
 • Приоритетна оса 3: Животна средина
  • Специфични циљ 3.1: Заједничко управљање ризицима;
  • Специфични циљ 3.2: Заштита природе.

Овим позивом даје се могућност потенцијалним кандидатима из Бугарске и Србије, прихватљивим по правилима Програма, да пријаве заједничке пројекте на територији прекограничног региона:

 • За Бугарску (на нивоу NUTS III): Области Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник, Ћустендил;
 • За Србију (на нивоу NUTS III): Окрузи Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Целокупан пакет докумената заједно са упутством за кандидате можете наћи на следећим интернет страницама:

Крајњи рок за достављање предлога пројеката је 18. јануар 2016. године у 16:00 часова по локалном времену у Бугарској на адресу:

Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria

17-19 “Sv. Sv. Kiril and Metodiy” Str., hall 1.2

1202 Sofia

Bulgaria

У наредним месецима у Бугарској и Србији ће бити организоване информативне радионице за потенцијалне кандидате . Време и место одржавања информативних радионица биће ускоро објављени на сајту програма.

За додатне информације можете се обратити Заједничком Секретаријату (ЗС) програма:

 • Главна канцеларија у Софији: тел. +359 2 9405 337, +359 2 9405 361;
 • Локална канцеларија у Нишу: тел. +381 18 513 224.

Пакет докумената:

Facebook icon
Twitter icon