Резултати селекције

Обновљен списак предлога пројеката - 20.02.2018

20.02.2018

Обновљен списак предлога пројеката у оквиру првог позива No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 од 20.02.2018.

Обновљен списак предлога пројеката - 30.06.2017

03.07.2017

Списак предлога пројеката у оквиру првог позива № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 након пред-уговорних процедура и жалби, у складу са решењима заједничког надзорног одбора од 25. октобра 2016, 15. јула 2016 и 21. априла 2016 - обновљен 30.06.2017:

Обновен списък на проектните предложения - 20.01.2017

20.01.2017

Списак предлога пројеката у оквиру првог позива № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 након пред-уговорних процедура и жалби, у складу са решењима заједничког надзорног одбора од 25. октобра 2016, 15. јула 2016 и 21. априла 2016 - обновљен 20.01.2017:

Обновљен списак предлога пројеката одобрених за финансирање у оквиру првог позива - 31.10.2016

31.10.2016

Обновљен списак предлога пројеката у оквиру првог позива № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 након пред-уговорних процедура и жалби, у складу са решењима заједничког надзорног одбора од 25. октобра 2016, 15. јула 2016 и 21. априла 2016:

Subscribe to Резултати селекције