Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 31.10.2016

31.10.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 25-ти октомври 2016, 15-ти юли 2016 и 21-ви април 2016:

Facebook icon
Twitter icon