Обновљен списак предлога пројеката одобрених за финансирање у оквиру првог позива - 31.10.2016

31.10.2016

Обновљен списак предлога пројеката у оквиру првог позива № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 након пред-уговорних процедура и жалби, у складу са решењима заједничког надзорног одбора од 25. октобра 2016, 15. јула 2016 и 21. априла 2016:

Facebook icon
Twitter icon