2020+

IПозив за учешће у консултацијама о нацрту Извештаја о обухвату процене утицаја на животну средину, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије за програмски период 2021-2027

09.08.2021

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске, као Управљачко тело (УТ) ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027 (у даљем тексту Програм), покреће јавну расправу о нацрту Извештаја о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Програма и Прекограничне стратегију за интегрисани територијални развој која се израђује у оквиру Програма.

Invitation for participation in public consultations on a draft Territorial Strategy for Integrated Measures under the CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia for the programming period 2021-2027

08.06.2021

Дирекција за управљање територијалном сарадњом, у својству Управљачког тела ИНТЕРРЕГ - ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, у сарадњи са Министарством за европске интеграције Републике Србије, покренула је јавне консултације о нацрту Територијалне стратегије за интегрисане мере Програма.

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of environmental assessment report for INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia

25.02.2021

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of environmental assessment report for INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia and for Cross-border Strategy for Integrated Territorial Development to be financed under the INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia ”, Sofia, Republic of Bulgaria

Reference number: Interreg-IPA CBC-TA-2020-4 /Lot 1

Трећи састанак Заједничке радне групе за програмирање

04.02.2021

Заједничка радна група за програмирање, Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, усвојила је Одлуку бр. 3, путем онлаjн састанка, 18. децембра 2020. године.

Други састанак Заједничке радне групе за програмирање

23.10.2020

Заједничка радна група за програмирање, Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, усвојила је Одлуку бр. 2, кроз писану процедуру, 16. септембра 2020. године. 

Први састанак Заједничке радне групе за програмирање

23.10.2020

Први састанак Заједничке радне групе за израду Програма прекограничне сарадње, суфирансираног од стране ИПА III компоненте, за програмски период 2021-2027 између Републике Бугарске и Републике Србије, одржан је 8. новембра 2019. године, у Софији, у Бугарској.

Усвојена документа су у прилогу испод:

Прекогранични документ о смерницама, за ИПА програме прекограничне сарадње уз учешће региона Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Србије и Републике Турске

23.10.2020

Овај документ утврђује кључне карактеристике прекограничног региона између Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Србије и Републике Турске, оцртава могућности и смернице за програмирање наредних Интеррег програма дуж те границе. Део је серије сличних докумената које је Генералног директорат за регионалну и урбану политику (ДГ РЕГИО) припремио за све копнене границе ЕУ (укључујучи и границе са Норвешком и Швајцарском).

Subscribe to 2020+