САСТАВ СТРАТЕШКОГ ОДБОРА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНУ СТРАТЕГИЈУ НА (ИНТЕРРЕГ VI-А) ИПА ПРОГРАМУ БУГАРСКА - СРБИЈА 2021 - 2027