Контакти

Управљачко тело
Министарство за регионални развоj и јавне радове
Директорат "Управљање териториjалном сарадњом"
1000 Софија, Бугарска
ул. Стефан Караџа 9
 
Сектор за Интеррег - ИПА програме прекограничне сарадње
Траjaна Jорданова
тел. +359 2 9405 581
 
Сектор за законодавство и неправилности
Нелли Иванова-Парванова
тел. +359 2 9405 536
 
Сектор за финансијско управљање и контролу
Борис Јанев
тел. +359 2 9405 579
 
Сектор за првостепену контролу прекограничних програма
Виктор Стојанов
тел. +359 2 9405 574
VStoyanov@mrrb.government.bg
 
Национално тело
Министарство за европске интеграције
Сектор за програме прекограничне и
транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова
ул. Немањина 34, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3061 100; Факс: +381 11 3061 110
office@mei.gov.rs
Заjеднички секретариjат - главна канцелариja
ул. Стефан Караџа 9
МРРБ, канцеларије 3 и 3А
1000 Софија, Бугарска
 
Заjеднички секретариjат - канцеларија у Нишу
Тржно пословни центар Калча, Обреновићева б.б.
II спрат, ламела Ц, локал Ц-67
18000 Ниш, Србија

  Стоjaн Канатов

  Руководилац секретаријата
  Тел: +359 2 9405 666
  SKanatov@mrrb.government.bg

 

  Анелиjа Александрова

  Службеник за комуникације
  Тел: +359 2 9405 689
  Aneliya.Aleksandrova@mrrb.government.bg

 

  Елисавета Георгиева

  Експерт за финансије и мониторинг
  Тел: +359 2 9405 337

  EGeorgieva@mrrb.government.bg

 

 Златка Плеснева

  Експерт за инвестиције и мониторинг

  Тел: +359 2 9405 361

  zlatka.plesneva@mrrb.government.bg

 

  Румjана Славовска

  Експерт за управљање пројектима
  Тел: +359 2 9405 337
  RSlavovska@mrrb.government.bg

 

Ана Петронијевић

Експерт за финансије и мониторинг
Тел: +381 18 513 224
ana.petronijevic@mei.gov.rs

 

Маja Jовановић

Експерт за управљање проjектима
Тел: +381 18 513 224
maja.jovanovic@mei.gov.rs

 

Милена Новчић

Експерт за управљање проjектима
Тел: +381 18 513 224
milena.jovanovic@mei.gov.rs

 

Сенка Јоковић

Експерт за инвестиције и мониторинг
Тел: +381 18 513 224
senka.jokovic@mei.gov.rs