Контакти

Управљачко тело
Министарство за регионални развоj и јавне радове
Директорат "Управљање териториjалном сарадњом"
1000 Софија, Бугарска
ул. Стефан Караџа 9
 
Сектор за Интеррег - ИПА програме прекограничне сарадње
Траjaна Jорданова
тел. +359 2 9405 581
 
Сектор за законодавство и неправилности
Ирена Георгиева – Денева
тел. +359 2 9405 547
IDeneva(at)mrrb.government.bg
 
Сектор за финансијско управљање и контролу
Борис Јанев
тел. +359 2 9405 579
 
Сектор за првостепену контролу прекограничних програма
Виктор Стојанов
тел. +359 2 9405 574
VStoyanov(at)mrrb.government.bg
 
Национално тело
Министарство за европске интеграције
Сектор за програме прекограничне и
транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова

ул. Немањина 34, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3061 100; Факс: +381 11 3061 110
office@mei.gov.rs

 
За званичну комуникацију са Управљачким телом:
Заjеднички секретариjат - главна канцелариja
ул. Стефан Караџа 9
МРРБ, канцеларије 3 и 3А
1000 Софија, Бугарска
 
Заjеднички секретариjат - канцеларија у Нишу
Тржно пословни центар Калча, Обреновићева б.б.
II спрат, ламела Ц, локал Ц-67
18000 Ниш, Србија

Елисавета Тенева

Шеф Заједничког секретаријата  
Тел: +359 2 9405 666

EGeorgieva(at)mrrb.government.bg

 

Златка Плеснева

Експерт за инвестиције и мониторинг

Тел: +359 2 9405 361

zlatka.plesneva(at)mrrb.government.bg

 

Румjана Славовска

Експерт за управљање пројектима
Тел: +359 2 9405 337
RSlavovska(at)mrrb.government.bg

 

 

 

Ана Петронијевић

Експерт за финансије и мониторинг
Тел: +381 18 513 224
ana.petronijevic(at)mei.gov.rs

 

Маja Jовановић

Експерт за управљање проjектима
Тел: +381 18 513 224
maja.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

Милена Новчић

Експерт за управљање проjектима
Тел: +381 18 513 224
milena.jovanovic(at)mei.gov.rs

 

 

Сенка Јоковић

Експерт за инвестиције и мониторинг
Тел: +381 18 513 224
senka.jokovic(at)mei.gov.rs