• Седми састанак Заједничког надзорног одбора, Софија, 08.11.2019.
  • Шести састанак Заједничког надзорног одбора, Пирот, 26.11.2018.
  • Дан европске сарадње 2018, Књажевац, 21.09.2018.
  • Резултати оцене административне усаглашености и прихватљивости предлога пројеката у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020
  • Власотинце, Јабланица, Србија
  • Водопад Варовитец, Етрополе, Бугарска
  • Ниш, Србија
  • Река Дунав, Видин, Бугарска
  • Гамзиград, Зајечар, Србија
  • Тврђава Баба Вида, Видин, Бугарска
Dear beneficiaries,We would like to inform you that due to technical maintenance activities it will...
Питања и одговори за рестриктивни поступак за услуге за „Организовање догађаја у оквиру...
Дирекција за управљање територијалном сарадњом у Министарству регионалног развоја и јавних радова...

Наш циљ је постизање уравнотеженог и одрживог развоја граничног
региона између Бугарске и Србије као дела европског простора.

http://www.mrrb.government.bg/http://ec.europa.eu/regional_policy/http://www.mei.gov.rs

Финансирани пројекти

Projects funded

Прича о успеху

Success Story First call 2014-20 Success Story First call 2014-20

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

База партнера