• Седми састанак Заједничког надзорног одбора, Софија, 08.11.2019.
  • Шести састанак Заједничког надзорног одбора, Пирот, 26.11.2018.
  • Дан европске сарадње 2018, Књажевац, 21.09.2018.
  • Резултати оцене административне усаглашености и прихватљивости предлога пројеката у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020
  • Власотинце, Јабланица, Србија
  • Водопад Варовитец, Етрополе, Бугарска
  • Ниш, Србија
  • Река Дунав, Видин, Бугарска
  • Гамзиград, Зајечар, Србија
  • Тврђава Баба Вида, Видин, Бугарска
Приручник за унапред дефинисане подносиоце пријава у оквиру 1. ограниченог Позива за достављање...
 INDICATIVE ANNUAL WORK PROGRAM for 2023The Indicative Annual Work Program for 2023 of...
Questions and answers under the simplified tender procedure “Providing logistics and...

Наш циљ је постизање уравнотеженог и одрживог развоја граничног
региона између Бугарске и Србије као дела европског простора.

http://www.mrrb.government.bg/http://ec.europa.eu/regional_policy/http://www.mei.gov.rs

Фото галериja

Финансирани пројекти

Projects funded

Прича о успеху

Success Story First call 2014-20 Success Story First call 2014-20

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13