Опште информације

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија је усвојен од стране Европске Комисије одлуком бр. C(2015) 5444, 30. јула 2015.

Интеррег - ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија финансира пројекте везане за развој одрживог туризма, младе и заштиту животне средине.

Прихватљива територија Програма покрива територије NUTS III региона или еквивалентне, који се налазе у пограничном региону држава партнера, и укључује бугарске области: Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил; као и српске округе: Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске је именовано да обавља функцију Управљачког тела, а Министарство за европске интеграције Републике Србије је одређено да обавља функцију Националног тела Програма.

Главна канцеларија Заједничког секретаријата је у Софији, у Републици Бугарској, а филијала у Нишу, у Републици Србији.

Facebook icon
Twitter icon