Обща информация

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия беше одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г.

Програмата за ТГС Interreg-ИПП България-Сърбия финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда.

Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, а Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия е определено да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат се намира в гр. София, Република България, а клонът – в гр. Ниш, Република Сърбия.

Facebook icon
Twitter icon