Контакт

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД УТС
ул. "Стефан Караджа" № 9
1000 София, България  
Тел: +359 2 9405 581
Факс: +359 2 9870 737
tcm_exbd@mrrb.government.bg
 
Национален партниращ орган
Служба за европейска интеграция на Република Сърбия
Отдел за трансгранични и транснационални програми
ул. "Немањина" 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 192
Факс: +381 11 3061 124
Съвместен секретариат - главен офис
ул. "Стефан Караджа" № 9
МРРБ, офиси 3 и 3A, ет. 1
1000 София, България
 
Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија

Стоян Канатов

Ръководител на Секретариата
Тел: +359 2 9405 666
SKanatov@mrrb.government.bg   

 

Елисавета Георгиева

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +359 2 9405 337

EGeorgieva@mrrb.government.bg

 

Ирина Пеева

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +359 2 9405 337
IPeeva@mrrb.government.bg

 

Лазар Петров

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +359 2 9405 361
LPetrov@mrrb.government.bg

 

Стефан Стайков

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"
Тел: +359 2 9405 361
SStaykov@mrrb.government.bg

 

Ана Петрониевич

Експерт "Финанси и мониторинг"
Тел: +381 18 513 224
APetronijevic@seio.gov.rs

 

Мая Йованович

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
MJovanovic@seio.gov.rs

 

Милена Новчич

Експерт "Управление на проекти"
Тел: +381 18 513 224
Milena.jovanovic@seio.gov.rs

 

Сенка Йокович

Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"
Тел: +381 18 513 224
SJokovic@seio.gov.rs