• Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение, Пирот, 26.11.2019 г.
  • Ден на европейското сътрудничество 2018
  • Резултати от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения 2014-2020
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Ниш, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • Крепостта Баба Вида, Видин, България
Годишен доклад за 2018-а година по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия...
Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по...
Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по...

Финансирани проекти

Историята на успеха 2007-2013

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни