• Крепостта Баба Вида, Видин, България
  • Гамизград, Зайчар, Сърбия
  • река Дунав, Видин, България
  • Ниш, Сърбия
  • Водопад Варовитец, Етрополе, България
  • Власотнице, Ябланица, Сърбия
Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality...
В продължение на традицията от последните 5 години цяла Европа ще отпразнува Деня на европейското...
Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения...

Нашата цел е да стимулираме балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство.

Финансирани проекти

Историята на успеха 2007-2013

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

Партньорска база данни