Ден на Интеррег сътрудничеството 2023

25.09.2023

С Фестивал на занаятите в Пирот на 20 септември 2023 г. отбелязахме Деня на Интеррег сътрудничеството, познат до сега като Ден на европейското сътрудничество, и над 20 години сътрудничество между България и Сърбия за развитието на трансграничния регион.  В инициативата, започнала от 2012 година насам, участват повече от 30 държави в Европа и над 70 програми за териториално сътрудничество Интеррег, за да покажат постиженията и ползите за регионите от изпълнението на съвместни проекти, в които са партньори в справянето с общи предизвикателства и разрешаването на общи проблеми.

В Европейската година на уменията 2023, празникът на занаятите в Пирот събра над 200 деца и възрастни в новия парк пред Спортен център Пирот, изграден по проект “Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона”, изпълнен по Програма Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.

Удовлетворение от постигнатите резултати и увереност в бъдещите успехи на ползотворното сътрудничество между двете страни изразиха в своите приветствия за добре дошли на празника на Интеррег сътрудничеството г-н Владан Васич, кмет на Пирот, г-н Тибор Пинтер, специален съветник в Министерство по европейските въпроси, г-н Милен Обретенов, Ръководител на Управляващия орган по Програмата и г-н Димитър Цанев, Генерален консул на Република България в гр. Ниш.

Майстори грънчари и тъкачи от проект „Занаят грънчарство за всеки“ и проект „Приказката на килима“,  финансирани през програмния период 2014-2020 г. представиха своите изкусни занаятчийски умения, които с подкрепата на Програмата са съхранени и имат възможност да предадат на поколенията. Четири грънчарски колела се завъртяха в ръцете на децата с помощта на майсторите от грънчарско ателие „Бързия“, а на тъкачния стан, сръчните пръсти  на Мая Чирич, оплитаха красивите шарките на пиротските килими.

Талантливите млади джаз музиканти, развили творческия си потенциал в проект „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“ украсиха празника с джаз аранжименти на традиционни песни от региона. Заедно – деца и възрастни – се забавляваха с образователните и забавни игри, организирани от аниматорите от Асоциация „Dedina garaza”, Ниш.

Благодарим за гостоприемството на домакините от Пирот и чудесната организация на колегите от Съвместния секретариат – клон Ниш!

Facebook icon
Twitter icon