Резултати от подбор

Списък на проектните предложения по Втората покана - 24.10.2022

24.10.2022

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 24.10.2024 г.

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм - актуализиран списък

Приоритетна ос 2 - Младежи - актуализиран списък

Списък на проектните предложения по Втората покана - 19.01.2021

19.01.2021

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 19.01.2021 г.

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм - Класиране

Приоритетна ос 2 - Младежи - Класиране

Списък на проектните предложения по Втората покана - 17.05.2019

17.05.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 17.05.2019

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм Класиране

Приоритетна ос 2 - Младежи - Класиране

Приоритетна ос 3 - Околна среда - Класиране

Списък на проектните предложения по Втората покана - 26.11.2018

27.11.2018

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 26.11.2018

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм:

Приоритетна ос 2 - Младежи:

Subscribe to Резултати от подбор