Списък на проектните предложения по Втората покана - 17.05.2019

17.05.2019

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 17.05.2019

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм Класиране

Приоритетна ос 2 - Младежи - Класиране

Приоритетна ос 3 - Околна среда - Класиране

Facebook icon
Twitter icon