Събития

Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

08.11.2019

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 на 8 ноември 2019 г. в София, Република България.

Дневен ред / Теми на срещата:

Общо представяне на напредъка на изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020;
План за действие за изпълнение на препоръките, разработени в окончателния доклад за оценка за „Оценка на изпълнението на Интеррег - Програмите за ТГС на ИПП 2014-2020 г., управлявани от Република България“;
Информация относно напредъка в програмирането за 2021-2027 г.

Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

28.06.2019

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Семинарите се проведоха в Сърбия: на 26 юни в гр. Ниш и на 27 юни в гр. Бор, с участието на общо 75 души.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат и на звеното за Първо ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхванаха следните теми:

Обучения на екипите по управление на проектите в България

07.06.2019

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Семинарите се проведоха в България: на 4 юни в гр. София и на 6 юни в гр. Монтана, с участието на общо 56 души.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат и на звеното за Първо ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхванаха следните теми:

Страници

Subscribe to Събития