Събития

Партньорският форум по Втората покана приключи успешно

15.03.2018

На 15.03.2018 г., в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище се проведе Форум за търсене на партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Събитието беше организирано от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Завърши информационната кампания в България по Втората покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Успешно приключи серията информационни дни за потенциални кандидати по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

Информационен ден Монтана

29.01.2018

Информационен ден в Монтана, Сряда 14.02.2018 г

Информационен ден Враца

29.01.2018

Информационен ден във Враца, Четвъртък 15.02.2018 г., хотел „Хемус“, 10:00 ч.

Информационен ден във Видин

29.01.2018

Информационен ден във Видин, Вторник 13.02.2018 г., хотел „Нептун“, 10:00 ч.

Подробна информация

Информационен ден Перник

29.01.2018

Информационен ден в Перник, Петък 09.02.2018 г., хотел „Елит“, 10:00 ч.

Подробна информация

Информационен ден Кюстендил

29.01.2018

Информационен ден в Кюстендил, Четвъртък 08.02.2018 г., хотел Стримон Гардън СПА", 11:00 ч.

Информационен ден София

29.01.2018

Информационен ден в София, Вторник 06.02.2018 г., хотел „Витоша Парк, зала „Витоша“ 10:00 ч. 

Подробна информация

Информационна кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

29.01.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

Subscribe to Събития