Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

28.06.2019

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Семинарите се проведоха в Сърбия: на 26 юни в гр. Ниш и на 27 юни в гр. Бор, с участието на общо 75 души.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат и на звеното за Първо ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхванаха следните теми:

  • Техническо и финансово изпълнение на проекти;
  • Финансово управление и процес на Първо ниво на контрол (ПНК);
  • Процедури за под-договаряне;
  • Комуникация и визуализация;
  • Практическо обучение за работа в Портала на бенефициенти.

По време на семинарите, членовете на екипите по управление на проектите имаха възможността да зададат въпроси свързани с изпълнението. Всички въпроси, както и предоставените отговори ще бъдат публикувани.

Обратна връзка от обучението беше получена от 60 участници – 45 участници са били особено удовлетворени, 14 участници - по-скоро удовлетворени от обучението, а 1 не участник беше по скоро не удовлетворен.

Презентациите от обученията могат да бъдат намерени ТУК, а снимки от срещите са публикувани в галерията по-долу.

Facebook icon
Twitter icon