Етап кандидатстване

Презентациите от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения

12.03.2018

Презентациите от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения са достъпни за изтегляне по-долу.

Български

Втора Покана за набиране на проектни предложения

22.01.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Subscribe to Етап кандидатстване