Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

08.11.2019
Event date: 
08.11.2019 15:30 to 17:00

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 на 8 ноември 2019 г. в София, Република България.

Дневен ред / Теми на срещата:

Общо представяне на напредъка на изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020;
План за действие за изпълнение на препоръките, разработени в окончателния доклад за оценка за „Оценка на изпълнението на Интеррег - Програмите за ТГС на ИПП 2014-2020 г., управлявани от Република България“;
Информация относно напредъка в програмирането за 2021-2027 г.

 

Facebook icon
Twitter icon