Списък на проектните предложения по Втората покана - 24.10.2022

24.10.2022

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 24.10.2024 г.

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм - актуализиран списък

Приоритетна ос 2 - Младежи - актуализиран списък

Приоритетна ос 3. Околна среда - актуализиран списък

Facebook icon
Twitter icon