Списак предлога пројеката - 24.10.2022

24.10.2022

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 24.10.2021.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам  - ажурирана листа

Приоритетна оса 2 - Млади - ажурирана листа

 

Приоритетна оса 3: Животна средина - ажурирана листа

Facebook icon
Twitter icon