Резултати селекције

Списак предлога пројеката - 17.05.2019

17.05.2019

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 17.05.2019.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам  Ранг листа

Приоритетна оса 2 - Млади - Ранг листа

Списак предлога пројеката - 26.11.2018.

27.11.2018

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 26.11.2018.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам:

Приоритетна оса 2 - Млади:

Subscribe to Резултати селекције