Резултати селекције

Списак предлога пројеката - 24.10.2022

24.10.2022

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 24.10.2021.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам  - ажурирана листа

Приоритетна оса 2 - Млади - ажурирана листа

 

Приоритетна оса 3: Животна средина - ажурирана листа

Списак предлога пројеката - 19.01.2021

19.01.2021

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 19.01.2021.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам  - Ранг листа

Приоритетна оса 2 - Млади - Ранг листа

Списак предлога пројеката - 17.05.2019

17.05.2019

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 17.05.2019.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам  Ранг листа

Приоритетна оса 2 - Млади - Ранг листа

Списак предлога пројеката - 26.11.2018.

27.11.2018

Списак предлога пројеката у оквиру другог позива 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 од 26.11.2018.

Приоритетна оса 1 - Одрживи туризам:

Приоритетна оса 2 - Млади:

Subscribe to Резултати селекције