Списък на проектните предложения по Втората покана - 19.01.2021

19.01.2021

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 19.01.2021 г.

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм - Класиране

Приоритетна ос 2 - Младежи - Класиране

Приоритетна ос 3 - Околна среда - Класиране

 

Facebook icon
Twitter icon