Покани за предложения

Списък на проектните предложения по Втората покана - 19.01.2021

19.01.2021

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 19.01.2021 г.

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм - Класиране

Приоритетна ос 2 - Младежи - Класиране

Материали от онлайн обучение на бенефициери

03.07.2020

Уважаеми бенефициери,

Тук бихте могли да намерите материали на български език от проведено онлайн обучение на 03.07.2020 г. по Втората покана за подаване на проектни предложения.

Модул 1: Изпълнение и отчитане на проекти

Модул 2: Комуникация и публичност

Материали от обучения на бенефициери

24.04.2020

Скъпи бенефициери,

Тук бихте могли да намерите полезна информация от обучения за успешно изпълнение на проекти на български и сръбски език.

 

Subscribe to Покани за предложения