Годишњи извештаји

Annual Implementation Report for 2022

12.05.2023

 

The 2022 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 2014-2020 can be found HERE.

Citizens' Summary 2021 can be found HERE.

 

Годишњи извештај за 2021. годину

08.08.2022

Годишњи извештај за 2021. годину Интеррег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Сажетак за грађане можете наћи ОВДЕ.

Annual Implementation Report for 2020

14.05.2021

2020 Annual Implementation Report of the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme can be found HERE.

Citizens' Summary can be found HERE.

Годишњи извештај за 2019. годину

11.05.2021

Годишњи извештај за 2019. годину Интеррег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Сажетак за грађане можете наћи ОВДЕ.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2020 година

Годишен мониторингов доклад за 2020 г. относно съвместимостта на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) със стратегически екологичен доклад (SEA) можете да намерите ТУК

Годишњи мониторинг извештај о утицају на животну средину за 2018.

24.07.2019

Годишњи мониторинг извештај за 2018. о компатибилности ефеката животне средине Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија за период 2014-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) са Стратешким извештајем о животној средини (SEA) можете наћи ОВДЕ.

Годишњи извештај за 2018. годину

10.07.2019

Годишњи извештај за 2018. годину Интеррег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Сажетак за грађане можете наћи ОВДЕ.

Годишњи извештај за 2017. годину

13.06.2018

Годишњи извештај за 2017. годину Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Годишњи извештај за 2016. годину

30.05.2017

Годишњи извештај за 2016. годину Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Годишњи извештај за 2014. и 2015. годину

16.05.2016

Годишњи извештај за 2014. и 2015. годину Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија можете наћи ОВДЕ.

Pages

Subscribe to Годишњи извештаји