Implementation stage

Materials from trainings

24.04.2020

Dear beneficiaries,

Here you could find useful information from trainings for successful projects implementation in Bulgarian and Serbian languages. 

 

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2)/27.01.2020

27.01.2020

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2) у оквиру другог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Питања и одговори

Питања и одговори, ажурирано 13.08.2019.

Нова верзија PRAG правила, 15.07.2019.

15.07.2019

Нова верзија Практичног водича за процедуре уговарања за спољне активности ЕУ (PRAG) на снази је и примењује се на све тендерске процедуре од данас, 15.07.2019.

Нова верзија PRAG правила доступна је за преузимање ОВДЕ

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1)/17.05.2019

17.05.2019

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1) у оквиру другог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Subscribe to Implementation stage